รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Posted by: seasandsun admin
Category: Uncategorized ข่าว
รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี)

ด้วย ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี) มีความประสงค์จะรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก ด้วยวิธีพิจารณาความเหมาะสม เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งงานจำนวน 5 อัตรา ดังนี้

1. หัวหน้าแผนกบริการห้องพัก จำนวน 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 28,000 บาทต่อเดือน
2. เจ้าหน้าที่ต้อนรับ จำนวน 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 10,500 บาทต่อเดือน
3. เจ้าหน้าที่บริการห้องพัก จำนวน 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 9,750 บาทต่อเดือน
4. เจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้าและประปา จำนวน 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 10,500 บาทต่อเดือน
5. เจ้าหน้าที่ทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 9,750 บาทต่อเดือน

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถเข้ามาสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบุคคล ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ตั้งแต่วันที่ 7 – 11 มีนาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 081-775-9229

 ดาวน์โหลดเอกสาร : ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก

seasandsun admin