ใกล้ๆโรงแรม

Maruekkhathayawan_04

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เป็นพระราชวังฤดร้อนที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึน สำหรับดำเนินแปรพระราชฐานประทับพักผ่อนพระอิริยาบถและรักษาพระองค์ โดยรัชกาลที่ 6 เสด็จพระราชดำเนินมาประทับแรมที่พระราชนิเวศนื 2 ครั้ง คือ เมื่อปี พ.ศ.2467 และ พ.ศ.2468

ก่อนที่จะมีการสร้างพระราชนิเวศน์ทฤคทายวัน พระยาแพทย์พงศาสุทธาธิบดี แพทย์หลวงประจำพระองค์ ได้กราบบังคมทูลพระกรุณาแนะนำให้ รัชกาลที่ 6 ซึ่งทรงป่วยประชวนด้วยโรครูมาติซึ่ม เสด็จประทับ ณ สถานที่อากาศถ่ายเทสะดวกถบชายทะเล ซึ่งขณะนั้นหัวหินเป็นสถานที่ตากอากาศที่เริ่มได้รับความนิยม จึงทรงให้กระทรวงทหารเรือสำรวจหาทำเลที่เหมะสมเพื่อสร้างพระราชวังฤดูร้อน

โดยครั้งแรกได้ดำเนินการสร้างพระราชวังแบบเรียบง่ายที่ชายทะเลบริเวณหาดเจ้าสำราญ แต่เนื่องจากพื้นที่กันดารและการเดินทางไม่สะดวก รัชกาลที่ 6 จึงทรงมีพระราชดำริที่จะสร้างพระราชวังแห่งใหม่ จึงให้เมืองเพชรบุรีสำรวจหาสถานที่ พบว่าชายหาดในตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ ซึ่งอยู่ระหว่างหาดเจ้าสำราญกับหัวกิน มีทำเลที่เหมาะสม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนิกชาวอิตาเลียน เป็นผู้ออกแบบตามแบบที่กล่าวกันว่าทรงร่างด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เอง และพระราชทานนามว่า “พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน”

อ่านเพิ่มเติม

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เป็นศูนย์การเรียนรู้ระดับสากลพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รวบรวมกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย …

อ่านเพิ่มเติม

หอสูงกระโดดหอ (ค่ายนเรศวร)

หอสูงกระโดดหอ (ค่ายนเรศวร)

รวบรวมความกล้า แล้วมาท้าทายความสามารถ ทดสอบกำลังใจไปด้วยกันที่ค่ายนเรศวร รับรองว่าคุณจะจดจำภาพความตื้นเต้นระคนหวาดเสียวบนความสูงระดับ 34 ฟุต …

อ่านเพิ่มเติม

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

หากใครไปที่จังหวัดเพชรบุรี ต้องรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวที่ สำคัญ คือหาดเจ้าสำราญ โดยตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเพชรบุรี ประมาณ ๑๕ กิโลเมตร …

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์ฝึกสุนัขตำรวจ

ศูนย์ฝึกสุนัขตำรวจ

ศูนย์ฝึกสุนัขตำรวจ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
(Police K-9 Training Center Special training Division)
ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
โทรศัพท์ 032-406-147, E-mail : bpp_trd@bpp.go.th

บริการของโรงแรม

สระว่ายน้ำ

ห้องอาหาร

พนักงานยกกระเป๋า

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

ห้องประชุม

เคเบิ้ลทีวี