พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เป็นพระราชวังฤดร้อนที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึน สำหรับดำเนินแปรพระราชฐานประทับพักผ่อนพระอิริยาบถและรักษาพระองค์ โดยรัชกาลที่ 6 เสด็จพระราชดำเนินมาประทับแรมที่พระราชนิเวศนื 2 ครั้ง คือ เมื่อปี พ.ศ.2467 และ พ.ศ.2468

ก่อนที่จะมีการสร้างพระราชนิเวศน์ทฤคทายวัน พระยาแพทย์พงศาสุทธาธิบดี แพทย์หลวงประจำพระองค์ ได้กราบบังคมทูลพระกรุณาแนะนำให้ รัชกาลที่ 6 ซึ่งทรงป่วยประชวนด้วยโรครูมาติซึ่ม เสด็จประทับ ณ สถานที่อากาศถ่ายเทสะดวกถบชายทะเล ซึ่งขณะนั้นหัวหินเป็นสถานที่ตากอากาศที่เริ่มได้รับความนิยม จึงทรงให้กระทรวงทหารเรือสำรวจหาทำเลที่เหมะสมเพื่อสร้างพระราชวังฤดูร้อน

โดยครั้งแรกได้ดำเนินการสร้างพระราชวังแบบเรียบง่ายที่ชายทะเลบริเวณหาดเจ้าสำราญ แต่เนื่องจากพื้นที่กันดารและการเดินทางไม่สะดวก รัชกาลที่ 6 จึงทรงมีพระราชดำริที่จะสร้างพระราชวังแห่งใหม่ จึงให้เมืองเพชรบุรีสำรวจหาสถานที่ พบว่าชายหาดในตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ ซึ่งอยู่ระหว่างหาดเจ้าสำราญกับหัวกิน มีทำเลที่เหมาะสม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนิกชาวอิตาเลียน เป็นผู้ออกแบบตามแบบที่กล่าวกันว่าทรงร่างด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เอง และพระราชทานนามว่า “พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน”

สถาปัตยกรรมของพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เป็นแบบไทยประยุกต์(เรือนไทยผสมยุโรป) สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง เป็นอาคารเปิดโล่ง 2 ชั้น ใต้ถุนสูง โดยแบ่งเป็นหมู่พระที่นั่งฯ 3 องค์ ที่มีอาคารประกอบรวม 16 หลัง เชื่อมต่อกันด้วยระเบียงทางเดินคลุมหลังคา ประกอบด้วย

 

  • หมู่พระที่นั่งสดมสรเสวกามาตย์ใช้เป็นสดมสรของข้าราชบริพารและข้าราชการ รัชกาลที่ 6 ทรงใช้เป็นท้องพระโรงสำหรัประกอพระราชกรณียกิจต่างๆ รวมทั้งศาสนพิธี
  • หมู่พระที่นั่งสมุทพิมานเป็นที่ประทับของรัชกาลที่ 6 และเป็นส่วนของข้าราชบริพารฝ่ายชาย หรือฝ่ายหน้า
  • หมู่พระที่นั่งพิศาลสาครเป็นที่ประทับของพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระบรมราชินี และเป็นเขตพระราชฐานฝ่ายใน

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

1281 (ค่ายพระรามหก) ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
โทรศัพท์ : 032-508 443-5 / 081-941 2185
โทรสาร : 032-508 039
เว็บไซต์ : http://www.mrigadayavan.or.th/history.php
อีเมล : mrigadayavanpalace@gmail.com

วันและเวลาทำการ

เปิดทำการทุกวัน (ยกเว้นวันพุธ)

เวลาจำหน่ายบัตร 08.30 – 16.00 น.

*หมายเหตุ ถ้ามีการปิดงดเยี่ยมชม
จะมีการแจ้งป้ายประชาสัมพันธ์และโพสต์บนเว็บไซต์หรือ Page Facebook พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน / Mrigadayavan Palace

ค่าเข้าชม

  • ค่าธรรมเนียมการเข้าชมพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

เฉพาะด้านล่างบริเวณโดยรอบ ท่านละ 30 บาท

 

  • ค่าธรรมเนียมขึ้นเยี่ยมชมหมู่พระที่นั่งฯ

ท่านที่สนใจศึกษากระบวนการบูรณะหมู่พระที่นั่งฯ กรุณาทำหนังสือแจ้งความจำนงที่ “สำนักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวันในพระอุปถัมภ์ฯ โทร. 032 – 508 443-5 เพื่อศึกษาร่วมกับสถาปนิกอนุรักษ์ เป็นกรณีพิเศษ

 

เฉพาะวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ วันละ 2 รอบ รอบละ 2 ชม.

รอบเช้า 09.00 – 11.00 น. / รอบบ่าย 14.00 – 16.00 น.

 

จำกัดจำนวนรอบละ 15 คน  โดยร่วมบริจาคเพื่อบูรณะหมู่พระที่นั่งฯ ท่านละ 300 บาท

ขอความมกรุณาลงทะเบียนล่วงหน้า