ติดต่อเรา

ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1281(ค่ายพระราม 6) ถ.เพชรเกษม ต.ชะอำ
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120

032-706111
062-6141717
Sea Sand Sun Cha Am Resort
0626141717
seasandsun.chaamresort@gmail.com