ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Posted by: seasandsun admin
Category: Uncategorized ข่าว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี)

ตามประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี) ลงวันที่ 3 มีนาคม 2565 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี) นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จส้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ ทางศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี) จะแจ้งกำหนดการรายงานตัวและทำสัญญาจ้างให้ทราบต่อไป

สามารถดูรายละเอียดตามไฟล์แนบได้เลยครับ

ดาวน์โหลด

seasandsun admin