ประชุมคณะอนุกรรมการ ก.ตร.เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย

Posted by: admin
Category: ข่าว

17 กันยายน 2563 พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร.(บร) ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ ก.ตร.เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ประจำเดือน ก.ย. ครั้งที่ 9/2563 (สัญจร)ณ ห้องประชุมโรงแรม Sea Sand Sun Cha Am Resort ค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะอนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ

admin
สวัสดีซีแซนด์ซัน

ใส่ความเห็น